Razvoj moderne hirurgije bio bi neizvodljiv bez razvoja anesteziologije, najmlađe grane medicine sa zadatkom da omogući bezbolnost kod pacijenta, ali i bezbednost tokom hirurškog procesa lečenja. Hirurško lečenje je multidiciplinarni pristup lečenju gde su uz vašeg hirurga važne karike lečenja i preoperativna priprema, balansirano i sigurno operativno vođenje, kao i postoperativni nadzor i nega. Ovde glavnu ulogu ima vaš anesteziolog koji će o vama brinuti tokom celog ovog postupka. Razumevanje uloge anesteziologa i značaja koju ovi specijalisti imaju u savremenoj medicini, značajno se promenilo u decenijama koje su iza nas. Svojim ekspertskim pristupom povećavaju bezbednost pacijenata u svim hirurškim zahvatima, ali i tokom izvođenja brojnih dijagnostičkih procedura.

Anestezija nije prirodno stanje. To je san, koji stručno lice izaziva primenom anestetika - grupe lekova koji izazivaju san, bezbolnost, mišićnu relaksaciju. Kao i svaki lek koji unosimo u naš organizam, tako i anestetici imaju svoja željena i neželjena dejstva. Kako bi pacijent na najbezbedniji i najkomforniji način prošao kroz ceo proces hirurškog lečenja, veoma je važno da se sa anesteziologom napravi dobar plan.

Stručni tim anesteziologa Medical Centra vam je na raspolaganju da na osnovu planirane hirurške intervencije ili dijagnostičke procedure i vašeg zdravstvenog stanja predloži najoptimalniji i najbezbedniji plan anestezije za vaše lečenje.

Opšta anestezija

U opštoj anesteziji izvodi se veliki broj hirurških intervencija. Nekada je zbog intenzivnosti intervencije ovo jedini preporučeni tip anestezije u kome ste bezbedni i komforni. Primenom lekova iz grupa sedativa, opijatnih analgetika, hipnotika i mišićnih relaksanata postiže se stanje opšte anestezije i pacijent je uspavan, isključeni su svi bolovi, mišići su relaksirani. U ovom tipu anestezije vi ste bez sposobnosti da samostalno dišete što zahteva od anesteziologa da primenom tubusa ili laringealne maske diše za vas uz podršku aparata za anesteziju. Nakon završene intervencije vaš anesteziolog vas prekidom isporuke anestetika budi iz opšte anestezije. Vraćanjem sposobnosti samostalnog disanja i povratka mišićne snage vaš anesteziolog donosi odluku da se tubus ukloni i nastavljate samostalno da dišete.

Opšta anestezija se može kombinovati sa regionalnom anestezijom (epiduralna anestezija, periferni nervni blok). Kombinovanjem ove dve anestezije postižemo maksimalnu bezbednost i komfor po vas. Smanjuje se upotreba sistemskih opijatnih analgetika, a time i neželjena dejstva. Regionalna anestezija svojim produženim delovanjem ili ponovnom primenom preko plasiranog katetera daje nam šansu da u postoperativnom toku lako kontrolišemo bol bez neželjene mučnine ili malaksalosti.

Da li je bezbedna opšta anestezija i koje su komplikacije?

Iako je opšta anestezija bezbedan tip anestezije sa minimalnim komplikacijama, mogu se pojaviti neke neželjene reakcije. To zavisi od opšteg stanja vašeg organizma i predispozicije za mučninu. Kao najneprijatnije komplikacije u postoperativnom toku mogu se pojaviti muka i povraćanje. Opšta anestezija i primena sistemskih opijata mogu nekada izazvati usporen rad gastrointestinalnog trakta.

Naš tim anesteziologa vam stoji na raspolaganju da planskim pristupom i balansiranom anestezijom prilagođenom vašem organizmu prođete bezbedno i komforno kroz hirurški zahvat.

Šta nakon operacije u opštoj anesteziji?

Po završetku hirurške intervencije i nakon buđenja, naš tim vas premešta u vašu sobu gde nastavljate oporavak pod stalnim nadzorom tima medicinskih tehničara i lekara. U prvim satima nakon intervencije osetićete malaksalost i pospanost. Prepustite se snu, odmorite se i pratite uputstva našeg tima.

Nakon primene opšte anestezije unos vode i hrane počinjemo istog dana nekoliko sati po završetku intervencije za većinu intervencija koje su izvan abdomena. Za neke intervencije u abdomenu ovaj unos vode i hrane može biti odložen na jedan dan do uspostavljanja rada gastrointestinalnog trakta.

Regionalna anestezija

Primenom lokalnih anestetika u prostor oko kičmene moždine, korenova kičmenih nerava ili samog nerva postižemo stanje onemogućenog prenosa bolne senzacije duž nerava i time isključujemo bol. Zavisno od mesta gde se lokalni anestetik primenjuje danas poznajemo spinalnu anesteziju, epiduralnu anesteziju i periferne nervne blokove. Ovim tipom anestezije mogu se izvoditi hirurški zahvati na ekstremitetima, karlici i abdomenu.

U zavisnosti kakav je tip hirurške intervencije planiran, vaš anesteziolog vam može preporučiti regionalnu anesteziju kao jedini tip anestezije ili kombinaciju regionalne anestezije i opšte anestezije ili analgosedacije.

Plasiranjem katetera u neposrednu blizinu nerva ili korena kičmenog nerva sigurnije kontrolišemo bol u postoperativnom toku intermitentnom ili kontinuiranom primenom lokalnih anestetika putem plasiranog katetera. Time se smanjuju neželjeni efekti sistemskih opioidnih analgetika, ali i bolja terapija akutnog postoperativnog bola. Za izvođenje regionalne anestezije potrebno je da sarađujete sa vašim anesteziologom tokom izvođenja procedure. Bolna senzacija pri apliciranju lokalnog anestetika i postavljanju katetera za sve vidove regionalne anestezije je minimalna.

Vaš anesteziolog će vam detaljno objasniti celokupnu proceduru i očekivane efekte i sa vama će porazgovarati o potencijalnim neželjenim efektima regionalne anestezije.

Da li je bezbedna regionalna anestezija?

Nakon izvođenja regionalne anestezije najčešći neželjeni efekti su privremena utrnulost ekstremiteta koja prolazi u kratkom vremenskom periodu nakon intervencije.

Šta nakon intervencije?

Nakon završetka intervencije naš tim vas premešta iz operacione sale u vašu sobu gde nastavljate oporavak. Ukoliko je regionalna anestezija kombinovana sa opštom anestezijom u prvih nekoliko sati posle intervencije možete osetiti malaksalost i pospanost. Prepustite se snu i pratite uputsva našeg tima medicinskih tehničara i lekara koji će biti uz vas sve vreme vašeg oporavka.

Analgosedacija

Najblaži tip anestezije je analgosedacija. Našla je svoje mesto u kratkim hirurškim intervencijama koje ne zahtevaju mišićnu relaksaciju. Idealna je za sve endoskopske procedure (gastroskopija, kolonoskopija, bronhoskopija i sve ginekološke i urološke manje intervencije). Primenom analgosedacije osiguravamo bezbolnost i komfor za vas tokom bilo koje od nabrojanih procedura, kao i preciznije i bolje izvođenje intervencije.

Analgosedacija se izvodi primenom manjih doza sedativa, opijatnih analgetika i hipnotika. U analgosedaciji izazivamo san i bezbolnost bez gubitka spontanog disanja te nema potrebe za obezbeđivanjem disajnog puta i primenom mehaničke ventilacije. Može se koristiti kao podrška za intervencije u regionalnoj anesteziji gde nakon primene regionalne anestezije omogućavamo san tokom izvođenja intervencije.

Da li je analgosedacija bezbedna?

Za sve kratkotrajne procedure, a naročito endoskopske preglede, analgosedacija je preporučeni tip anestezije i podrške. Osim pospanosti u prvih desetak minuta nakon intervencije nema bitnijih komplikacija. Preporučeni je tip anestezije za dnevnu hirurgiju kada napuštate bolnicu i vraćate se sigurnosti vašeg doma nekoliko sati nakon intervencije.

Šta nakon intervencije?

Analgosedacija je kratkotrajna anestezija sa ciljem da minimalnom dozom anestetika izazovemo san i bezbolnost. Brzi metabolizam ove male količine anestetika omogućava nam da ste skroz budni u nekoliko minuta nakon intervencije i da u okviru jednog sata nakon intervencije uz pratnju možete napustiti bolnicu i nastaviti oporavak u udobnosti vašeg doma.

Svim pacijentima napominjemo da nakon intervencije u analgosedaciji ne upravljaju motornim vozilom i ne konzumiraju alkohol. Neohodno je takođe da imate pratnju do povratka u vaš dom.

Eksperti iz oblasti anesteziologije

Opšta bolnica Medical Centar

Spec. Dr med.

Ljiljana Brajović

specijalista anesteziologije i reanimatiologije sa intenzivnom terapijom

Opšta bolnica Medical Centar

prof. dr

Zoran Slavković

specijalista anesteziologije i reanimatiologije sa intenzivnom terapijom